top of page
Picture1.png
CaviWipes
Surface Disinfectants

A cleaner and disinfectant in one. CaviWipes are durable, nonwoven, nonabrasive towelettes that offer quick, easy-to-use, time-saving convenience. They're recommended for use on non-porous surfaces and fixtures.

CaviWipes is ideal for operating rooms, surgical centers, neonatal units, medical and dental operatories, and other critical-care areas.

Cleaner & Disinfectant All-in-one

CaviWipes

คาวีไวพ์ (CaviWipes) : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิววัสดุ แบบพร้อมใช้ / ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิววัสดุที่ไม่มีรูพรุน เหมาะสำหรับใช้ในการทำความสะอาดและดูแลสุขอนามัยในโรงพยาบาล ร้านเสริมสวย ห้องครัว ห้องน้ำ ที่ต้องการการดูแลการปนเปื้อนของพื้นผิววัสดุ 

 

คาวีไวพ์ (CaviWipes) สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้กับพื้นผิววัสดุโดยตรง อาทิเช่น พื้นผิววัสดุทั่วไปของรถพยาบาล เก้าอี้ทำฟัน รวมทั้งพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ร้านเสริมสวย พื้นผิววัสดุด้านนอกของเครื่องใช้ทั่วไป พื้น ผนัง ลูกบิดประตู ราวเตียง โต๊ะ เก้าอี้ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ตะกร้า ตู้ และโทรศัพท์ที่ทำจากพลาสติก(เช่น โพลีคาบอเนต, โพพิลีน, โพลีไวนิลคลอไรด์, โพรีสไตรีน)

เหมาะกับพื้นผิววัสดุที่ไม่มีรูพรุนทำความสะอาด ดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนทั่วไป

ประโยชน์

 • ใช้ฆ่าเชื้อโรค** และทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และพื้นผิววัสดุทั่วไป

 • บรรจุภัณฑ์สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้ง

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ

 • เบนซิโทเนียมคลอไรด์ (benzethonium chloride)..............................0.28%

 • ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol)...................................17.20%

วิธีเก็บรักษา

เก็บให้มิดชิดห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟและความร้อน

การจัดเก็บและกำจัดทิ้ง

 • ควรปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันการระเหย

 • ใช้แล้วทิ้งลงถังขยะ

วิธีใช้

 • สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิววัสดุทั่วไป 

ในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดทำความสะอาดก่อน​

 1. เปิดฝา ลอกแผ่นผนึกด้านบนออก แล้วหยิบใช้ เช็ดให้ทั่วบริเวณหรือส่วนที่ต้องการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ แล้วทิ้งไว้ให้เปียกนาน 3 นาที (ถ้าพื้นผิวแห้งก่อน 3 นาที ให้เช็ดซ้ำ) และทิ้งไว้ให้แห้ง

 • สำหรับการทำความสะอาดและลดการปนเปื้อนของเชื้อ HBV และ HCV บนพื้นผิวหรือสิ่งของที่เปื้อนเลือด หรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย

ในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดทำความสะอาดก่อน​

 1. สวมใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมทุกครั้งที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อคาวีไวพ์ (CaviWipes) เช่น ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง, เสื้อคลุม, หน้ากากป้องกันใบหน้า, และแ่วนตาป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าตา

 2. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และฆ่าเชื้อคาวีไวพ์ (CaviWipes) จะต้องกำจัดคราบเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่นๆ ออกจากพื้นผิวหรือสิ่งของนั้นๆให้หมดก่อน

 3. เปิดฝา ลอกแผ่นผนึกด้านบนออก แล้วหยิบใช้ เช็ดให้ทั่วบริเวณหรือส่วนที่ต้องการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ แล้วทิ้งให้เปียกนาน 3 นาที (ถ้าพื้นผิวแห้งก่อน 3 นาที ให้เช็ดซ้ำ) และทิ้งไว้ให้แห้ง

คำเตือน

 • ห้าม รับประทานหรือสูดดม

 • ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง หรือสูดดม

 • ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง มือและบริเวณร่างกายที่สัมผัสด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

 • ห้าม ใช้คาวีไวพ์ (CaviWipes) ในขณะประกอบอาหารหรือมีอาหารวางอยู่

 • ห้าม ใช้คาวีไวพ์ (CaviWipes) บริเวณที่มีเปลวไฟ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ติดไฟง่าย

 • ห้าม ใช้คาวีไวพ์ (CaviWipes) บนพื้นผิวไม้ที่เป็นไม้เคลือบเงา หรืออะคลิลิกพลาสติก

 • ห้าม ทิ้งถาชนะบรรจุหรือคาวีไวพ์ (CaviWipes) ลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ ควรทิ้งในที่เหมาะสม และห้ามเผาไฟ จะเกิดอันตราย 

วิธีแก้พิษบื้องต้น

 • หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยสบู่ทุกครั้ง

 • หากได้รับผิดจากการสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

 • หากเข้าดวงตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์

 • หากกลืนกินคาวีไวพ์ ห้าม ทำให้อาเจียน รีบนำส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุภัณฑ์ ฉลาก หรือใบแทรกของคาวีไวพ์

เก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 25 +- 2 C

ขนาดบรรจุ : 160 แผ่น ขนาด 6x6.75 นิ้ว 

น้ำหนักสุทธิ 0.822 กิโลกรัม (1 ปอนด์ 13 ออนซ์)

วอส 208/2557

Features and Benefits

 

 • Kills TB in 3 minutes, and MRSA, HIV-1, HBV and HCV in 2 minutes

 • For use on hard non-porous surfaces

 • Durable, nonwoven towels won’t bunch up during use

 • Flat Packs minimize storage space, unclutter counter space, and are resealable

 

CaviWipes Kill Claims

3 minutes

 • Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG)

 • Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

 • Pseudomonas aeruginosa

 • Salmonella enterica

 • Trichophyton mentagrophytes

 • Staphylococcus aureus

2 minutes

 • Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)

 • Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin

 • Hepatitis B Virus (HBV)

 • Hepatitis C Virus (HCV)

 • Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)

 • Herpes Simplex Virus Types 1 and 2

 • Influenza A2 Virus

PDF Download here

MKT-19-0188_CW_Wallchart_US.jpg
CaviCide--CaviWipes-SS-MKT-19-0259 featu
bottom of page